Købsvejledning for plæneklippere

Ønsker du, at dit græs og resten af haven altid ser godt ud, men vil ikke betale alt for meget for det? Det er grunden til, at det er en stor beslutning for de fleste mennesker at købe en plæneklipper - og med alle de funktioner og muligheder, man kan få, hvor skal man så begynde? Vores købsvejledning til plæneklippere er et godt sted at starte. Den hjælper dig med at vælge den ideelle plæneklipper til din haves type, størrelse og form.
UltraGlide cuts over edges

Forskellige typer plæneklipper

Plæneklippere fås i mange forskellige typer og stilarter, som hver især har deres egne fordele og ulemper. Når du skal vælge, hvilken type plæneklipper du skal købe, så husk at indtænke havens størrelse og form.

Cylinderplæneklippere

Disse manuelle plæneklippere har knive, der roterer lodret foran på maskinen. De er med til at give en fin, kort klipning, er velegnet til flade, jævne haver og bør anvendes til græs, som klippes regelmæssigt.

Svæveplæneklippere

Svæveplæneklippere er designet således, at de glider ubesværet hen over haven. De svæver på en pude af luft, hvilket giver dem en lav vægt og gør dem lette at manøvrere - hvorfor de er perfekte til ujævne haver og haver med anderledes faconer.

Elektriske svæveplæneklippere kan klippe store og små haver (afhængig af modellen). Der er to typer svæveplæneklipper. Opsamlingsmodeller, som opsamler græsset, og modeller uden opsamles, som lader det afklippede græs ligge på plænen.

Rotorplæneklippere

Rotorplæneklippere har generelt hjul og er velegnet til de fleste former for have. Plæneklipperens knive roterer vandret, så brugeren kan justere klippehøjden efter eget ønske. Rotorplæneklippere opsamler normalt det afklippede græs, som brugeren derefter skal bortskaffe eller smide i kompostkassen. Hvis du ønsker en stribet græsplæne, bør du vælge en rotorplæneklipper, hvor der er monteret en rulle bagerst på maskinen.

Robotplæneklippere

Robotplæneklippere er en af de mest populære plæneklippertyper i Europa, og deres popularitet vokser også hurtigt i Storbritannien. Robotplæneklippere er egnet til store og små haver, og er ideelle til dem af os, der ønsker at bruge mindre tid i haven på græsslåning og mere tid på at afslappe af med de ting, vi elsker at lave. Robotplæneklippere er ledningsfri og kører på batterier. Når plæneklipperen trænger til opladning, kører den automatisk tilbage til ladestationen for at genoplade. Robotplæneklippere fungerer ved at klippe græsset indenfor et afgrænsningskabel, som angives af ejeren, og klipper kun lidt af græsset, men gør det ofte, så det afklippede græs får tid til at forsvinde ned i plænen. Det gør, at fugt og næringsstoffer føres tilbage til jorden, så plænen for en sund vækst og bliver som et tæppe.

SE UDVALGET AF PLÆNEKLIPPERE FRA FLYMO summer lawn care blog, robotic lawnmower charging station

Strømkilde

strømkilden på din valgte plæneklipper vil normalt afhænge af størrelsen på den græsplæne, der skal klippes. Du vil typisk skulle have mere effekt til store og større græsplæner, hvorfor en benzindreven eller robotplæneklipper vil være det foretrukne valg.

Elektriske plæneklippere

Når du skal vælge en plæneklipper, vil en større have kræve en maskine med mere effekt, så den kan holde til de øgede krav. Elektriske plæneklippere er designet til at klippe græsset, når det er tørt og når det er forholdsvis kort. Klipning af vådt, langt græs kan belaste plæneklipperens motor og få den til at brænde ud. Det frarådes også af sikkerhedsmæssige hensyn.

Alle elektriske plæneklipperes effekt måles i watt. Det er typisk sådan, at jo højere watt, jo mere effekt har maskinen, og derfor bedre ydelse, men sådan er det ikke altid.

Benzindrevne plæneklippere

Benzindrevne plæneklippere er generelt dyrere end elektriske plæneklippere. Du bør købe en benzindrevet plæneklipper, når du har planer om at klippe store haver eller haver med længere græs. En fordel ved en benzindrevet plæneklipper er, at den er ledningsfri og ikke er begrænset af, hvor langt ledningen kan nå. Ulempen er imidlertid, at du skal fylde benzin og olie på maskinen, og det har sin egne udfordringer. Benzindrevne plæneklipperes effekt måles i CC, og jo højere CC, jo mere effekt har maskinen.

Batteridrevne plæneklippere

Er blevet stadigt mere populær i de foregående år. Batteridrevne plæneklippere giver dig ikke kun fordelene ved en benzindrevet plæneklipper, dvs. ingen ledning, men har også fordelen ved en elektrisk plæneklipper - de er støjsvage.

Se den NYE batteridrevne plæneklipper fra Flymo mighti-mo action shot

Funktioner til overvejelse

Når står og skal vælge, hvilken plæneklipper du skal købe, kan du se, at de fleste mærker reklamerer for en række funktioner og fordele ved deres maskiner - men hvad betyder det egentlig? Nedenfor forklarer vi nogle af de mest almindelige funktioner, som er tilgængelige på markedet i dag.

Græsopsamling

Tror du, det er enkelt? Tro om igen! Der er en række ting, man bør overveje, før man køber en ny plæneklipper.

At opsamle eller ikke at opsamle - det er spørgsmålet. De fleste græsopsamlingskasser er aftagelige, men tjek, inden du køber, for det er ikke altid tilfældet.

Hvis du køber en plæneklipper med en indbygget opsamlingskasse, er du nødt til at indtænke, hvor ofte du bliver nødt til at stoppe for at tømme kassen, når den er fuld. Det vil kræve en masse ekstra tid ved klipning af store plæner, men betyder også, at haven vil se mere ryddelig ud, da der ikke ligger græs nogen steder. Kasser med en større kapacitet bidrager til at reducere antallet af ture til kompostkassen for at tømme græskassen, så du sparer tid. Men se efter plæneklippere, der komprimerer græsset i opsamlingskassen, f.eks. dem i FLYMOS udvalg af svæveplæneklippere.

Alternativt har nogle plæneklippere det, man kalder en findelingsfunktion, hvis du ikke ønsker at opsamle det afklippede græs. Det betyder, at plæneklipperen klipper græsset i meget mindre stykker, før det ryger tilbage på plænen. Det betyder, at græsset hurtigere nedbrydes, hvilket sikrer, at næringsstofferne hurtigere optages af græsplænen, så den forbliver sund og grøn.

Klippehøjde

På de fleste rotor- og svæveplæneklippere kan brugeren indstille plæneklipperens klippehøjde. En vigtig funktion, du skal være opmærksom på, er antallet af tilgængelige klippehøjder. Plæneklippere, hvor du kan justere den højden, hvori græsset klippes, gør maskinen velegnet til brug året rundt.

Om foråret/efteråret og i vintermånederne, hvor det er mere vådt, er det en god idé at have en længere græshøjde. Når det er varmere og mere tørt om sommeren, er det ønskeligt med meget kortere græs. I perioder med ekstrem varme anbefales det, at du lade græsset gro længere for at beskytte jorden mod varmen og holde på fugten. Når maskinen har justerbar klippehøjde, kan du pleje din græsplæne bedre og sikre, at græsset forbliver grønt hele året.

Knivstype

Rotor- og svæveplæneklippere leveres generelt med to slags knive - metal eller plastik. Hvis du har planer om at skære langt eller vådt græs, skal du bruge metalknive, da plastikknive kan have svært ved at skære gennem græsset. Metalknive giver et meget skarpere og renere snit. Plastknive bør anvendes til kortere, tørt græs, men følg altid producentens anvisninger til, hvilken plæneklipperkniv du bør anvende.

Kablets længde

Hvis du har valgt at købe en elektrisk plæneklipper, bør du overveje, om det medfølgende kabel kan nå fra stikkontakten til havens fjerneste punkt. Hvis ikke, skal du bruge en forlængerledning.

When choosing which lawnmower to buy, you will see most brands advertising a variety of features and benefits of their machines - but what do they really mean? Below explains some of the most common added features, available on the market today.

Grass Collection

Think this is simple? Think again! There are a number of things to consider before purchasing your new lawn mower.

To collect or not to collect – that is the question. Most grass collection boxes are detachable; however some aren’t, so you should check before buying.

If you buy a lawnmower with a built-in collection box, you will need to take into account how often you will need to stop and empty the box when it’s full. This will require additional time if you are cutting large lawns, however it will leave the garden looking better, as there will be no cut grass lying on the ground. Boxes with a larger capacity will help reduce the number of trips you will be required to make to the compost bin, saving you time. However look out for lawnmowers that compact the grass in their collection box, like those in the FLYMO hover range.

Alternatively, if you do not wish to collect the cut grass, some lawn mowers offer what is called mulching action. This is where the lawn mower cuts the grass into much smaller pieces before it’s released back onto the lawn. This allows the grass to break down quicker, ensuring the nutrients enter your lawn faster, helping it stay healthy and green.

Cutting height

Most rotary and hover mowers, allow the user to adjust the cutting height of the lawn mower. One key feature to look for is the number of cutting heights available. Lawn mowers that allow you to adjust the height at which the grass is cut makes the machine suitable to use all year round.

During the spring/autumn and winter months when it’s wetter, you will want to maintain the grass at a longer length. When it’s warmer and dryer during the summer, you will want to cut the grass much shorter. In periods of extreme heat, it’s recommended that you allow the grass to grow longer to protect the soil from the heat and retain moisture. By having adjustable cutting heights you will be able to maintain your lawn better and ensure the grass remains green all year round.

Blade type

There are generally two types of blade that rotary and hover mowers come with; metal or plastic. If you are planning on cutting long or wet grass, metal blades should be used, as plastic blades may struggle to cut through the grass. Metal blades do provide a much sharper and cleaner cut. Plastic blades should be used on shorter dry grass, but always follow the manufacturer’s instructions on which lawn mower blade to use.

Length of cable

If you have decided to buy an electric mower, you need to think about whether the cable provided will reach from your plug socket to the farthest point in your garden. If not you will need to use an extension cable.

Se udvalget af plæneklippere fra Flymo flymo chevron 32v outdoors