Villkor och förbehåll

Flymo uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter.

Allmänt
Denna webbplats, och alla dess underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”) publiceras och underhålls av Husqvarna AB (publ)/Flymo AB eller dess koncernföretag, dotterbolag eller filialkontor (tillsammans benämnda FLYMO).

Under Villkoren i detta Avtal ger FLYMO dig en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna Webbplats och materialet på den.

Användargaranti
Du garanterar att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor inklusive reglerna och bestämmelserna under detta Avtal och följa alla befintliga och framtida principer och regler för Webbplatsen.

Integritet
Information om Flymo sekretessregler, hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet finner du i Flymo sekretesspolicy. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att dina personuppgifter används i enlighet med Flymo sekretesspolicy.

Immateriella rättigheter
Du bekräftar och samtycker till att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter vad gäller varumärken och konstruktioner, oavsett om de är inregistrerade eller inte) på Webbplatsen tillhör FLYMO eller deras licensgivare.

Programvara
All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”Programvaran”) är arbete med upphovsrätt som tillhör FLYMO och/eller deras leverantörer.

Andra webbplatser
För att underlätta för dig kan denna webbplats ha länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part.

Externa länkar till Webbplatsen
Alla länkar till Webbplatsen måste vara skriftligen godkända av FLYMO, förutom att GARDENA ger sitt medgivande till länkar i vilka: (i) the link is a text-only link containing only the name "FLYMO" and does not contain any of FLYMO or its licensor's proprietary trademarks; (ii) the link "points" only to www.flymo.com and not to deeper pages; (iii) the link, when activated by a user, displays that page full-screen in a fully operable and navigable browser window and not within a "frame" on the linked web Site; and (iv) the appearance, position, and other aspects of the link may neither create the false appearance that an entity or its activities or products are associated with or sponsored by FLYMO nor be such as to damage or dilute the goodwill associated with the name and trademarks of FLYMO or its Affiliates. FLYMO reserves the right to revoke this consent to link at any time at its sole discretion.

Uteslutande av indirekta garantier
Trots att omsorg lagts på att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt och att Webbplatsen fortlöpande finns tillgänglig, tar FLYMO inget ansvar för detta.

Ansvarsbegränsning
INTE I NÅGOT FALL SKA FLYMO ANSVARA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJANDE, STRAFFRÄTTSLIG, SÄRSKILD ELLER OFÖRUTSEDD SKADA (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VERKSAMHET, KONTRAKT, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM BEROR PÅ, UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, ÄVEN OM GARDENA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Jurisdiktion
Denna Webbplats styrs, drivs och administreras av FLYMO från koncernens kontor i Sverige.

Detta uppdaterades senast den 11/03/11.


Är din Flymo
i behov av service?

McCulloch-verkstaden hjälper dig


Tappat bort
manualen?

Här hittar du bruksanvisningar