Adatvédelmi nyilatkozat

Flymo méltányolja érdeklődését vállalatunk és annak termékei iránt. Azt tanácsoljuk, hogy a jelen webhely és alárendelt webhelyei (a továbbiakban együtt: „Webhely”) használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat határozza meg, hogy a Husqvarna AB (publ)/Flymo és a csoportba tartozó vállalatai, leányvállalatai vagy kirendeltségei (a továbbiakban együtt: FLYMO), illetve harmadik felek FLYMO megbízásából milyen adatokat gyűjtenek a jelen Webhelyről, és milyen intézkedéseket tesznek a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. Ha Ön nem ért egyet az Adatvédelmi nyilatkozattal, akkor nem használhatja a Webhelyet. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat időnként módosulhat, ezért kérjük, időnként ellenőrizze.

Általános információ

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos funkcióink használatához, bizonyos tevékenységeinkben való részvételhez, és bizonyos termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez Önnek a Webhely adott részein meg kell adnia bizonyos azonosító adatait, például e-mail címét, nevét, postacímét és telefonszámát (a továbbiakban „Személyes adatok”). Ennélfogva pontosan meg kell értenie és egyértelműen el kell fogadnia az ilyen Személyes adatok gyűjtésére, használatára és átadására vonatkozó feltételeket, amelyeket a jelen Adatvédelmi nyilatkozat ismertet.

Személyes adatok és a felhasználókra vonatkozó egyéb információk gyűjtése és használata

Az Ön által FLYMO-nak adott információt a svéd, magyar és az európai adatvédelmi törvények védik. A Személyes adatokat FLYMO tartja nyilván és kezeli termékeink és/vagy online szolgáltatásaink használatának megkönnyítése érdekében. Ha további Személyes adatokat ad meg, hogy információkat – például brosúrákat, katalógusokat – kapjon tőlünk, akkor ezeket az adatokat gyűjtjük és tároljuk. Ezek az adatok teszik lehetővé, hogy teljesítsük az információra vonatkozó kérését. FLYMO az adatokat ésszerű mértékben biztonságos és védett környezetben tárolja mindaddig, amíg úgy véli, hogy segítik az adott felhasználóval folytatott kommunikációt. Ha töröltetni szeretné nyilvántartásunkból az adatait vagy azok egy részét, akkor forduljon a Husqvarna AB leányvállalatához [Husqvarna Magyarország Kft. 1044 Budapest, Ezred u. 1-3]. FLYMO további nem kötelező adatok megadását kérheti annak érdekében, hogy jobban megismerje ügyfeleit, direkt marketinget folytasson, vagy játékra hívja a felhasználót. A felhasználó az ilyen, további adatok megadására vonatkozó kéréseknek saját belátása szerint tesz eleget.

FLYMO emellett a Webhely használatával kapcsolatos nem személyes adatokat is gyűjt. Ezeknek az adatoknak a gyűjtése összesítve történik, és csak belső célokra lesznek felhasználva, hogy segítsék a felhasználók online élményének javítását és a Webhely használatának egyszerűbbé tételét. FLYMO ezeket az adatokat a felhasználó személyes adataihoz kapcsolhatja, hogy megállapítsa, melyik felhasználó milyen anyagokhoz fért hozzá, és ennek alapján tökéletesítse a Webhelyet.

FLYMO tudatosan semmilyen Személyes adatot nem gyűjt 18 éves kor alatti gyermekekről, és webhelyét nem ilyen személyeknek szánja. A szülőknek és a gyermekek felügyelőinek azt tanácsoljuk, hogy aktívan figyeljenek a gyermekek online tevékenységére és érdeklődésére.

Személyes adatok átadása

FLYMO a felhasználó által a Webhelyen megadott Személyes adatokat kizárólag akkor adhatja át harmadik személynek (továbbítástól eltérő célra), (a) ha a felhasználó beleegyezését adja ehhez; (b) ha erre törvény vagy bírósági végzés kötelezi, (c) ha ez FLYMO jogainak vagy tulajdonának védelme érdekében szükséges; (d) vagy ha ez hozzájárul a Webhely felhasználói személyes biztonságának védelméhez; vagy (e) ha a Személyes adatok átadása olyan személynek vagy vállalatnak történik, amellyel FLYMO szerződést kötött a Webhely vagy cégünk belső műveleteinek végrehajtásáról; vagy (f) ha ésszerűen feltételezzük, hogy azok a Személyes adatok tisztességes kezelésének és megfelelő szintű védelmének elveit támogató törvény, kötelező program vagy szerződés hatáskörébe tartoznak. FLYMO fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint a megfelelő hatósághoz forduljon, ha olyan tevékenységet észlel, amely lehet, hogy törvénybe ütközik, vagy sérti FLYMO felhasználási feltételeit.

Cookie-k

A Webhely alkalmazhatja az úgynevezett „cookie-k” technológiáját. A cookie-k a meglátogatott weblap által a számítógépre mentett kisméretű fájlok, amelyek információt tartalmaznak. Arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyék a Webhely bizonyos funkcióinak használatát, és segítsenek nekünk a Webhely használatának elemzésében. Kétféle cookie van: az egyik fajta információk „megjegyzésére” szolgál, például a felhasználónév és a jelszó megőrizhető segítségükkel a számítógépen mindaddig, amíg a felhasználó a „ki nem jelentkezik” ebből az előfizetési szolgáltatásból. Ha Ön nem használja „A jövőben ne kérdezze a felhasználónevet és a jelszót” funkciót, akkor nem lesznek ilyen cookie-k a számítógépén.

A cookie-k másik fajtája az úgynevezett munkamenet-cookie. Arra szolgál, hogy nyomon kövesse például azt, hogy a felhasználó milyen nyelvet választott ki a weblapon. Ezek a cookie-k a webhelyen tett látogatás idején ideiglenesen a számítógép memóriájába kerülnek. A munkamenet-cookie-kat a számítógép nem tárolja hosszú ideig, rendszerint a webböngésző bezárásakor törlődnek. Az ilyen cookie-k segítségével FLYMO szeretne jobban célzott, releváns információkat nyújtani a látogatónak.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul a cookie technológia alkalmazásához. Ha nem szeretné engedélyezni FLYMO számára a cookie-használatot, a legtöbb böngészőben beállítható a cookie-k elutasítása. Ebben az esetben azonban a Webhely bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők, így korlátozott lehet a Webhely használhatósága.

Minőség

FLYMO megteszi az ésszerű intézkedéseket annak biztosítására, hogy a felhasználóktól begyűjtött adatok pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek. A felhasználóknak azonban kötelességük, hogy csak olyan Személyes adatokat adjanak meg, amelyek az adatok gyűjtése idején pontosak, hiánytalanok és naprakészek. Amennyiben Ön később úgy észleli, hogy a nyilvántartásunkban szereplő adatok pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, akkor írásos értesítése alapján megtesszük a szükséges lépéseket Személyes adatai kijavítására.

Biztonság

Bár FLYOM nem tudja szavatolni, hogy sohasem kerül sor jogosulatlan hozzáférésre, biztosítjuk afelől, hogy FLYMO az ésszerűen megfelelő technológia és belső eljárások használatával nagy súlyt fektet Személyes adatai biztonságának fenntartására és jogosulatlan hozzáférésük megakadályozására.

Egyéb webhelyek

A Webhely hivatkozásokat tartalmazhat harmadik fél webhelyeire. FLYMO nem gyakorol ellenőrzést a Webhelyről hivatkozás útján elérhető külső webhelyek tartalma és adatvédelmi gyakorlata felett, és nem felel ezekért. Az ilyen webhelyek saját cookie-kat menthetnek a számítógépre, és/vagy más módszert alkalmazhatnak a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére. Azt tanácsoljuk, hogy az ilyen külső webhelyek használata előtt ismerkedjen meg azok adatvédelmi gyakorlatával.

Változtatások

FLYMO fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor előzetes értesítés nélkül teljes egészében vagy részben megváltoztassa, módosítsa, hozzáadja vagy törölje a jelen Adatvédelmi nyilatkozat bármely szakaszát. Az Adatvédelmi nyilatkozat változásai a jelen Webhelyen való közzététellel és az Ön vonatkozásában az Ön elfogadásával lépnek érvénybe. Amennyiben a megváltoztatott Adatvédelmi nyilatkozat közzététele után is folytatja a Webhely használatát, ez a változtatások elfogadásának minősül az Ön részéről.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítésének dátuma: 03/03/11.


Flymo készülékéhez
szervizt keres?

McCulloch szerviz segít Önnek


Elvesztette a
használati útmutatót?

Itt találja meg a használati útmutatókat